SAFU na "Tjednu EU fondova"

Cilj ovog petodnevnog događanja je široj javnosti i potencijalnim korisnicima predstaviti mogućnosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova, kao i dobrobiti koju oni nose Republici Hrvatskoj. Na 4. danu koji je bio posvećen Operativnom programu \”Konkurentnost i kohezija\” stručnjaci iz SAFU održali su prezentaciju o iskustvima Agencije u provedbi projekata, te su sudjelovali na panelu posvećenom budućnosti Kohezijske politike. 

Skip to content