SAFU održao online Provedbenu edukaciju za korisnike

Edukacija je bila organizirana za korisnike više od 30 Poziva, a na edukaciji je sudjelovalo više od 50 predstavnika korisnika. Edukaciju su održali Josip Đerek iz Ureda za kontrolu provedbe projekata I, Zrinka Patača Kurtanjek iz Ureda za provjeru nabave te Andrea Gorički iz Ureda za ugovaranje.

Korisnici su na edukaciji ponovno imali priliku naučiti kako efikasno i na vrijeme izvršiti ugovorom propisane obveze, kako provesti postupke javne nabave te mnoge druge teme značajne za provedbu projekta.

Skip to content