SAFU održao Provedbenu edukaciju za korisnike

Edukacija je bila organizirana za korisnike više od 30 Poziva, a na edukaciji je sudjelovalo čak 120 predstavnika korisnika. Edukaciju su održali Maja Dujmović iz Ureda za kontrolu provedbe projekata II, Saša Klepić iz Ureda za provjeru nabave te Iva Rendulić iz Ureda za ugovaranje.

Korisnici su na edukaciji ponovno imali priliku naučiti kako efikasno i na vrijeme izvršiti ugovorom propisane obveze, kako provesti postupke javne nabave te mnoge druge teme značajne za provedbu projekta.

Skip to content