SAFU stručnjaci održali dvije edukacije za korisnike

U okviru Poziva „Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“ i „Izgradnja pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture“ stručnjaci iz Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije održali su edukaciju za korisnike.

Na edukaciji je sudjelovalo petnaest predstavnika korisnika, a korisnici su dobili informacije vezano za propisane ugovorne obveze, prihvatljivost troškova, rokove u provedbi, provjere na licu mjesta te provedbu ugovora o građenju.

Također, održana je i online edukacija na temu sukoba interesa u okviru više Poziva iz područja širokopojasnog interneta, komunikacijske infrastrukture te izgradnje vrtića i škola iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Na navedenoj edukaciji, na kojoj je sudjelovalo više od četrdeset predstavnika korisnika,  predavači su prikazali primjere sukoba interesa te najčešćih pogrešaka u postupcima javne nabave, temeljna načela, mjere za upravljanje i sprečavanje sukoba interesa te indikatore i alate za provjeru. 

Skip to content