SAFU u studijskoj posjeti Rumunjskoj

Tijekom dvodnevnog posjeta djelatnici SAFU boravili su u institucijama uključenim u sustav upravljanja EU fondovima u Rumunjskoj: u Ministarstvu regionalnog razvoja i javne uprave Rumunjske koje je Upravljačko tijelo za regionalni operativni program i Posredničkom tijelu Bucharest Ilfov. Osim toga,  posjetili su i projekte sufinancirane sredstvima Europske unije: Patrijarhalnu palaču rumunjske crkve u Bukureštu i Multifunkcionalni društveni centar Harap Alb također u Bukureštu.

Skip to content