SAFU vaš twinning out partner

SAFU od svog osnivanja obavlja aktivnosti administrativnog twinning ureda, pri čemu ima ključnu ulogu u koordinaciji twinning instrumentom u Republici Hrvatskoj kao državi korisnici. Obavljajući navedenu ulogu, SAFU (uključujući SJFU kao pravnog prednika) je tijekom 16 godina bio uključen u koordinaciju, ugovaranje, provedbu te plaćanja za 210 twinning i twinning light projekata ukupne ugovorene vrijednosti veće od 126 milijuna EUR.

Detaljnije informacije o twinning instrumentu pronađite na https://www.safu.hr/hr/twinning.

Iako je trenutno i dalje država korisnica twinning instrumenta, Republika Hrvatska je istodobno u mogućnosti biti twinning partner drugim državama korisnicama, prenoseći im svoja znanja i iskustva u razvoju moderne i učinkovite administracije kroz twinning instrument (twinning out). Dugogodišnje iskustvo SAFU-a stjecano kroz ugovaranje i nadzor provedbe iznimno velikog broja twinning ugovora predstavlja osnovu koja može doprinijeti konkurentnosti sustava uspostavljenog za provedbu twinning instrumenta.

Praktična znanja stjecana kroz pripremu i provedbu twinning projekata u Republici Hrvatskoj izravno su primjenjiva na provedbu projekata koje bi u drugim državama provodile hrvatske institucije, s krajnjim ciljem osiguranja kvalitete usluga pruženih od strane institucija Republike Hrvatske putem twinning instrumenta.

U twinning out projektima, tj. projektima koje hrvatske institucije provode u drugim zemljama korisnicama twinning instrumenta, SAFU može pružiti podršku instituciji koja se prijavljuje na twinning natječaj kroz sljedeće aktivnosti u procesu prijave i mogućoj budućoj provedbi projekta:

  • Izrada prvog nacrta projektnog prijedloga te kontrola kvalitete projektnih prijedloga izrađenih u suradnji s hrvatskim institucijama;
  • Izrada nacrta twinning i twinning light ugovora te kontrola kvalitete ugovora;
  • Podrška u provedbi projekta kroz pomoć u izradi popratnih pisama, operativnih popratnih pisama i dodataka ugovoru;
  • Pomoć u izradi izvještaja o provedbi projekta, a posebice izrada financijskog dijela izvještaja;
  • Priprema, organizacija i praćenje misija kratkoročnih stručnjaka u projektu;
  • Financijsko upravljanje projektom kroz provođenje plaćanja i vođenje odgovarajućih knjigovodstvenih evidencija.

Ukoliko želite saznati više informacija o mogućoj suradnji vaše institucije i SAFU u pripremi i provedbi twinning projekata, obratite nam se putem elektroničke pošte .

Skip to content