Stvaranje novih modela za unapređenje položaja žena i integraciju rodne jednakosti u politike lokalnih vlasti Grada Splita

Cilj projekta: Unapređenje pozicije žena u Gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji te povećanje integracije rodne jednakosti u politike na lokalnoj i županijskoj razini; povećanje političke participacije žena u lokalnim tijelima političkog odlučivanja te senzibiliziranje javnosti

Partneri: Filozofski fakultet u Splitu, Odjel za sociologiju

Ciljane skupine i krajnji korisnici: žene Grada Splita, političarke iz lokalnih političkih stranaka,  predstavnici lokalnih upravnih odjela i povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Splita

Očekivani rezultati: Provedba istraživanja o poziciji i ulogama žena, izrada analize politika rodne jednakosti i integraciju rodne politike na lokalnom nivou; edukacija političarki, predstavnika i predstavnica lokalne vlasti i povjerenstva za ravnopravnost spolova grada Splita; izrada promotivnog spota promicanja rodne jednakosti u razdoblju predizborne kampanje; održavanje međunarodne konferencije o integraciji rodne jednakosti u lokalne politike s težištem na dobre modele EU integracije rodnih politika u lokalne javne politike

Skip to content