Sve za tebe

Cilj projekta: izgradnja kapaciteta mladih kroz osiguran pristup relevantnim informacijama za mlade u uspostavljenim Informativnim centrima za mlade, te kroz promociju njihove uključenosti u neformalnu edukaciju, međusektorske timove i prijenos iskustava iz Europske unije u Hrvatsku.
Partneri: Grad Vukovar, Grad Sisak

Ciljane skupine i krajnji korisnici: mladi; lokalni treneri iz ciljanih gradova, s već razvijenim trenerskim vještinama i iskustvom u radu s mladima i razvoju zajednice; voditelji već osnovanih Info-centara za mlade u RH; predstavnici lokalnih vlasti, javnih institucija i udruga, koji svojim profesionalnim i osobnim kapacitetima mogu doprinijeti razvoju Info-centara za mlade.

Krajnji korisnici su: ostali mladi (prijatelji i kolege); OCD koje se bave radom s mladima; ostali ICM u RH; lokalne institucije u ciljanim županijama;  šira javnost

Očekivani rezultati: osnivanje dvaju Informativnih centara za mlade u (Vukovar i Sisak), provedeno kontinuirano i redovito informiranje, savjetovanje i neformalno obrazovanje mladih;  razvijeni Informativni centri za mlade kroz uspostavu lokalnih međusektorskih timova u Sisku, Vukovaru i Osijeku, te timova volontera (minimalno 3 volontera po lokaciji), izgrađeni kapaciteti (treneri) u RH kroz prijenos iskustava iz EU.

Skip to content