Svečano otvaranje Twinning Light projekta iz IPA 2010 programa

Cilj projekta je davanje potpore Središnjoj harmonizacijskoj jedinici (SHJ) Ministarstva financija Republike Hrvatske u unapređenju metodologije rada za unutarnje revizore sa svrhom osiguranja učinkovitog i djelotvornog revidiranja sredstava iz Kohezijskog i strukturnih fondova. Putem organizacije niza radionica očekuje se da će se provedbom projekta povećati razina stručnosti unutarnjih revizora u Republici Hrvatskoj u obavljanju unutarnjih revizija u području Kohezijskog i strukturnih fondova.

Očekivani rezultati projekta su:

  • Izrađene smjernice metodologije rada za unutarnje revizore za revidiranje sredstava iz Kohezijskog i strukturnih fondova;
  • Pojačani  kapaciteti zaposlenika SHJ-a i unutarnjih revizora u pilot institucijama u području revizije sredstava iz Kohezijskog i strukturnih fondova putem ciljane izobrazbe;
  • Dane preporuke za poboljšanje koordinacije i komunikacije između unutarnjih revizora u pilot institucijama na državnoj razini te priprema predloška Sporazuma o suradnji;
  • Dane preporuke za poboljšano organiziranje jedinica za unutarnju reviziju u pilot institucijama.
Skip to content