Svečano otvorenje Kneževe palače u Zadru

Stavljanjem u funkciju tog vrijednog objekta spomeničke vrijednosti u povijesnoj gradskoj jezgri, rješavaju se dugoročne potrebe grada, županije te institucija u kulturi i turizmu za prezentacijom kulture na suvremen, inovativan i atraktivan način, čime se podiže konkurentnost zadarskog kulturno turističkog proizvoda. Obnovom ovog dijela bogate zadarske kulturne baštine omogućuje se suvremena prezentacija kulturnih dobara, jačanje kapaciteta za upravljanje kulturno turističkom destinacijom i razvijanje turističkog proizvoda zasnovanog na navedenim resursima i njegovim  uključivanjem u jedinstvenu ponudu destinacije.

Skip to content