Svečano zatvaranje projekta financiranog iz sredstava EU “Daljnje jačanje sustava unutarnjih kontrola”

Glavni cilj ovog projekta je poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u zemlji kako bi se osigurala učinkovita upravljačka odgovornost, transparentnost i dobro financijsko upravljanje javnim sredstvima u skladu s međunarodnim standardima i najboljom praksom EU.

Projektne aktivnosti su uspješno provedene te su sljedeći rezultati ostvareni:

  • pripremljen nacrt novog Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru,
  • razvijeni novi priručnici i smjernice za praktičnu implementaciju financijskog upravljanja i kontrola te unutarnju reviziju,
  • pilot unutarnje revizije provedene kod 3 korisnika proračuna,
  • razvijeni novi metodološki alati za praćenje i provjeru kvalitete uspostavljenog sustava financijskog upravljanja i kontrola te unutarnje revizije,
  • organizirane izobrazbe za osobe uključene u financijsko upravljanje i kontrole te unutarnje revizore sa državne i lokalne razine, a na kojima je sudjelovalo ukupno 528 sudionika.

Projektne aktivnosti podržale su provedbu prioriteta za razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola (eng. Public Internal Financial Control – PIFC) sadržanih u novom PIFC Policy Paper-u i Akcijskom planu za razdoblje 2019.-2021. te Programu reforme upravljanja javnim financijama 2018.-2021.

Tijekom svečanosti dr.sc. Shiret ELEZI, zamjenica ministra financija Republike Sjeverne Makedonije, gđa Paulina STANOEVA, voditeljica programa, Sektor za javne financije u Delegaciji Europske unije te njezina ekselencija gđa Danijela BARIŠIĆ izvanredna i opunomoćena veleposlanica Republike Hrvatske obratili su se sudionicima.

Voditelj projekta zemlje korisnice g. Trajko SPASOVSKI, Ministarstvo financija Republike Sjeverne Makedonije i voditeljica projekta države članice gđa Danijela STEPIĆ, Ministarstvo financija Republike Hrvatske predstavili su ostvarene projektne rezultate.

Skip to content