Svečano zatvaranje Twinning Light projekta iz IPA 2010 programa

Projekt vrijedan € 237.170,65 započeo je 25. travnja 2014. godine i trajao je 6 mjeseci.

Voditelji projekta predstavili su rezultate projekta kako slijedi:

  • Smjernice metodologije rada za unutarnje revizore za revidiranje sredstava iz Kohezijskog i strukturnih fondova;
  • Pojačani su kapaciteti zaposlenika SHJ-a i unutarnjih revizora u području revidiranja sredstava iz Kohezijskog i strukturnih fondova putem ciljane izobrazbe (radionice na temu metodologije rada, koordinacijske uloge SHJ-a, trening trenera, studijsko putovanje u Latviju);
  • Dane su preporuke za poboljšanje koordinacije i komunikacije između unutarnjih revizora u pilot institucijama na državnoj razini te je izrađen nacrt Sporazuma o suradnji;
  • Dane su preporuke za poboljšano organiziranje jedinica za unutarnju reviziju u pilot institucijama (Opisi poslova radnih mjesta unutarnjih revizora, Plan zapošljavanja unutarnjih revizora).
Skip to content