Svečano zatvaranje twinning light projekta: "Obrada tragova na odjeći – od mjesta događaja do nalaza i mišljenja vještaka"

Ovaj twining light projekt omogućio je razmjenu iskustava i primjera dobre prakse iz područja komplementarnih očekivanim ciljevima projekta, a koji su upotrebljivi u kontekstu sustava Republike Hrvatske. Glavni cilj ovog projekta bilo je povećanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova za učinkovito suzbijanje kriminala u zemljama Europske unije (EU) kao i međunarodnom okruženju u skladu s povezanim europskim politikama i strategijama.

Između ostalog, rezultat ovog projekta su Standardni operativni postupci (SOP-ovi) za multidisciplinarna vještačenja tragova, ojačani kapaciteti forenzičkih vještaka za multidisciplinarna vještačenja tragova te povećana spremnost kriminalističkih tehničara za sakupljanje tragova na mjestu događaja i pripremu materijala za daljnja multidisciplinarna vještačenja.

Skip to content