Svečano zatvaranje twinning projekta: „Jačanje politika i kapaciteta za suzbijanje neprijavljenoga rada“

Cilj ovog twinning projekta s proračunom od 1.000.000,00 EUR bio je uspostavljanje učinkovitijeg sustava politika, mjera i kontrolnih mehanizama uz primjenu dobrih praksi koje će doprinijeti smanjenju stope neprijavljenoga rada i povećanju uplata doprinosa iz rada u državni proračun. Twinning projektom osmišljena je strategija koja sadrži preporuke za suzbijanje neprijavljenog rada te je postignuta bolja suradnja između nadležnih tijela u svrhu olakšavanja prijelaza iz sfere neprijavljenoga rada u sferu prijavljenoga. Također, u okviru projekta provedena je medijska kampanja s ciljem osvještavanja javnosti o negativnim učincima neprijavljenog rada kao i prednostima rada uz redovnu prijavu. U svrhu stjecanja novih vještina, znanja i kompetencija provedena je ciljana edukacija 130 inspektora rada koja je doprinijela njihovom daljnjem profesionalnom razvoju. Usavršen je sustav procjene učinkovitosti rada inspektora koji se zasniva na najboljim iskustvima iz prakse slovačkih i njemačkih twinning partnera. Uvedeni su i moderni upravljački instrumenti (npr. procjena rizika) kako bi se inspektorima rada omogućio proaktivni pristup u otkrivanju neprijavljenoga rada. Projekt u trajanju od 18 mjeseci financiran je sredstvima Europske unije u okviru programa IPA 2012.

Skip to content