Svečano zatvaranje twinning projekta: "Podrška ravnopravnosti spolova"

Rezultati projekta bili su usmjereni na povećanje svijesti javnosti o ravnopravnosti spolova koja je postignuta kroz provedenu javnu kampanju. Ona je uključivala distribuciju audio-spota na radio stanicama, 1.500 postera u sredstvima javnog prijevoza i poslovnim zgradama, ulične akcije u gradovima uz uključivanje javnih osoba te aktivnu ulogu medija.

Povećanje rodne osjetljivosti u javnoj upravi drugi je rezultat koji je postignut kroz edukaciju više od 200 predstavnika/ca o perspektivi ravnopravnosti spolova u radu tijela na državnoj i lokalnoj razini, izradu priručnika te studijsku posjetu u Finskoj kako bi se  dobre prakse prenijele javnoj upravi.

U svrhu suradnje između nacionalnih institucionalnih mehanizama i drugih dionika, uspostavljeni su timovi za ravnopravnost spolova u tijelima državne uprave, novi modaliteti suradnje županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova i područne (regionalne) samouprave te su izrađene preporuke za poboljšanje suradnje i izradu akcijskih planova u području ravnopravnosti spolova.

Rezultati projekta su također bili usmjereni na povećanje profesionalne sposobnosti, znanja i vještine sudstva u području primjene nacionalnog i EU zakonodavstva u području ravnopravnosti spolova, a postignuti su kroz edukacije više od 45 sudaca/sutkinja te izradu posebnog priručnika za sudce/sutkinje.

Skip to content