Svečanost otvaranja EU Twinning light projekta: “Daljnje jačanje sustava unutarnjih kontrola”

Projekt je usmjeren k daljnjem razvoju Sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru kroz unapređenje zakonodavstva, razradu metodoloških alata za financijsko upravljenje i kontrolu i internu reviziju, jačanje kapaciteta korisnika javnih sredstava na središnjoj i lokalnoj razini sa ciljem efikasnog upravljanja javnim sredstvima te naposljetku, unapređenje koordinacijske i nadzorne uloge Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva financija zemlje korisnice. Tijekom svečanosti dr.sc. Dragan TEVDOVSKI, ministar financija naglasio je važnost projekta i zahvalio twinning partnerima na suradnji. Njezina ekselencija gđa Danijela BARIŠIĆ izvanredna i opunomoćena veleposlanica Republike Hrvatske napomenula je da Hrvatska snažno podržava nastojanja zemlje korisnice na putu prema Europi i da prijenos znanja i ekspertize hrvatskih eksperata, koji su sudjelovali u procesu pregovaranja, ima veliku važnost u hrvatskoj vanjskoj politici. Gospodin Freek JANMAAT, savjetnik, šef sekcije za ekonomska pitanja, jačanje institucija, prekogranična suradnja u Delegaciji Europske unije obratio se sudionicima u ime Europske unije koja je osigurala sredstva za provedbu ovog važnog projekta. Voditelj projekta zemlje korisnice gospodin Trajko SPASOVSKI, Ministarstvo financija i voditeljica projekta države članice gospođa Danijela STEPIĆ, Ministarstvo financija Republike Hrvatske predstavili su projektne ciljeve, aktivnosti i očekivane rezultate.

Skip to content