Svečanost otvaranja IPA 2012 twinning projekta: Jačanje integriteta javnog sektora

Tijekom provedbe projekta izradit će se sveobuhvatan program izobrazbe za etičke povjerenike i za ostale zaposlenike javne uprave te će se uspostaviti sustav za razvoj strategija i planova integriteta za zaposlenike javne uprave, kao skup mjera koje se poduzimaju s ciljem sprječavanja nastanka situacija pogodnih za razvoj korupcije. Projekt uključuje i provedbu promidžbenih aktivnosti kojima se želi podići svijest građana i zaposlenika javne uprave o potrebi poštivanja načela etičnog ponašanja, posebno zbog sprječavanja sukoba interesa, korupcije te ostalih vrsta neetičnog postupanja u obavljanju poslova javne uprave. Projekt je započeo u veljači 2017. i trajat će 15 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 700.000 eura.

Skip to content