Toplicama Lipik bespovratnih 12,8 milijuna eura

U Požegi je, u nazočnosti predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića, ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac ravnatelju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Goranu Pušćeniku uručila Odluku o financiranju projekta „Rekonstrukcija zgrade Fontana u Toplicama Lipik u hotel u funkciji zdravstvenog turizma“. Za ovaj projekt putem javnog poziva NPOO „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ Ministarstvo turizma i sporta odobrilo je bespovratnih 12,8 milijuna €. Uručenju Odluke prisustvovao je i ravnatelj SAFU-a Dragan Jelić.

„Ovo ulaganje će obogatiti turističku ponudu grada Lipika i doprinijeti povećanju turističke atraktivnosti Slavonije. Izgradit će se nove smještajne jedinice i popratni sadržaji, razviti novi proizvodi te će se stvoriti preduvjeti za kontinuiran razvoj zdravstvenog turizma“, rekla je ministrica Brnjac.

Toplice Lipik imaju 150-godišnju tradiciju u liječenju neuroloških, reumatskih i ortopedskih stanja i bolesti, a još davne 1839. izvršena je prva prava kvantitativna analiza lipičke termalne vode dr. D. Wagnera i utvrđeno je da sadrži veliku količinu joda, što ju je činilo jedinstvenom u Europi.

Danas se u ovoj bolnici provodi liječenje fizikalnom medicinom i rehabilitacijom, a u Toplicama se obavlja i stručna praksa učenika srednje medicinske škole iz Pakraca, studenata fizioterapije na Veleučilištu u Pakracu, stručna praksa učenika ugostiteljske škole iz Daruvara te su nastavna baza Medicinskog fakulteta Osijek.

Projektom „Rekonstrukcija zgrade Fontana u Toplicama Lipik u hotel u funkciji zdravstvenog turizma“ planirano je rušenje postojeće zgrade Fontana i izgradnja i opremanje nove zgrade čime će se doprinijeti unapređenju kvalitete lječilišnog turizma, a time i turističkoj atraktivnosti. Također, projekt doprinosi suradnji i umrežavanju dionika u turističkom i ugostiteljskom sektoru jer obuhvaća i diversifikaciju ponude kroz izgradnju i opremanje 4 nova popratna sadržaja – ugostiteljski, wellness i spa, zabavni i sportsko-rekreativni sadržaj.

Realizacijom ovog projekta stvorit će se i multiplikacijski učinci kroz suradnju i umrežavanje dionika turističkog i ugostiteljskog sektora s povezanim sektorima kroz plasman lokalno proizvedene hrane i ekoloških poljoprivrednih proizvoda za potrebe turizma.

Izvor: mint.gov.hr

Skip to content