Turističke vinske i pješačke staze u KZŽ

Nakon 13 mjeseci trajanja projekta, vrijednog 160 tisuća eura, izrađene su studije i elaborati vinskih i pješačkih staza Krapinsko-zagorske županije, na temelju kojih su se dobile suglasnosti i izvršilo obilježavanje vinskih i pješačkih staza te županije. Također, postavljena je i turistička smeđa signalizacija na istočnom dijelu KZŽ. Na ovaj način KZŽ dobila je umrežena zagorska vinotočja i pješačke staze, kao reprezentativne oblike specifičnog oblika turizma KZŽ. 

U realizaciji projekta naglasak je bio na usklađivanju s prioritetima EU, državnim i županijskim strategijama,  prvenstveno na Nacionalnoj strategiju regionalnog razvoja RH, te Regionalnom operativnom planu KZŽ, a ciljevi su podupirali unapređenje postojećih oblika turizma, razvoj novih selektivnih turističkih programa i promociju Zagorja kao turističke regije.  

Iako je projekt završio nastavit će se aktivnosti stalne kontrole ponude vinotočja koja su uključena u vinsku cestu KZŽ, popravaka i nadopune postavljene turističke signalizacije, promocija vinske ceste i pješačkih ruta, što će naposljetku utjecati na turističku ponudu KZŽ. 

Realizator projekta je TZ Krapinsko-zagorske županije u suradnji s partnerima Zagorskom razvojnom agencijom, Županijskom upravom za ceste i Krapinsko-zagorskom županijom. 

Skip to content