U Dubrovniku potpisan ugovor za 70 milijuna kuna vrijedan projekt proširenja Lapadske obale

Na svečanosti potpisivanja ugovora su prisustvovali predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Marko Pavić, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislav Petric, župan Dubrovačko-neretvanske županije  Nikola Dobroslavić, gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković i drugi visoki gosti.

Predmetnim projektom predviđena je rekonstrukcija i proširenje cjelokupne Lapadske obale, ukupne dužine približno 840 m, uz uređenje parkirališnih i pješačkih površina te uređenje stajališta javnog gradskog prijevoza.

Ovim će se projektom izmijeniti regulacija prometa iz jednosmjerne ulice u dvosmjernu, izgradit će se nova obalna konstrukcija i šetnica sa zelenilom i biciklističkom trakom te će se povećati razina sigurnosti prometa i kvaliteta javnog gradskog prijevoza te rasteretiti postojeći prometni pravci i uska grla.

U prostorno planskoj dokumentaciji predviđeno je projektiranje gravitacijskog kolektora u sklopu prometnice te separatori masti i ulja na mjestu ispusta u more, uklanjanje dijela starog vodovoda te povezivanje na novi. Rekonstrukcija predviđa implementaciju kontinuiranog pločnika uz zapadnu – kopnenu konturu poteza i proširenje koridora. Formirane šetnice uz more obuhvatit će jednosmjernu biciklističku stazu, ukupne duljine oko 730 m. Uz proširenje prometnice dodatno su projektirana autobusna ugibališta na predviđenim lokacijama stajališta koja će se naknadno urediti tipskim nadstrešnicama i ostalom potrebnom opremom.

Proširenjem postojeće prometnice stvorit će se alternativni pravac koji će omogućiti bolju prometnu povezanost gradskog kotara Lapad s ostatkom grada Dubrovnika, a uređenje parkirališnih površina proširit će parkirališne kapacitete na području obuhvata, što će doprinijeti kvaliteti života lokalnog stanovništva.

Realizacijom projekta očekuje se skraćenje trajanja cestovnog putovanja na obuhvaćenim uskim grlima kao i da će biti uklonjena uska grla koja sprečavaju razvoj i funkcioniranje sustava gradskog prijevoza.

Izvor fotografije: Dulist

Skip to content