U projektu vrijednom 1,67 milijuna eura digitalizirane stare zemljišne knjige i harmonizirani podaci

U sklopu komponente Digitalna arhiva po prvi put su skenirane zemljišne knjige te je razvijen informacijski sustav koji omogućava njihovo pretraživanje i pregledavanje. Namijenjen je primarno djelatnicima zemljišnoknjižnih odjela, ali će mu putem javnog weba u budućnosti moći pristupiti i drugi korisnici te pretraživati i pregledavati zemljišne knjige koje su do 2007. godine bile ručno vođene. U postupku skeniranja, u sklopu ovog projekta, digitalizirano je najmanje 12.500.000 stranica arhivskih zemljišnih knjiga, što predstavlja 31 završenih zemljišnoknjižnih odjela od ukupno njih 107. Cilj digitalizacije je prije svega ubrzavanje poslovnih procesa u zemljišnoknjižnim odjelima, omogućavanje jednostavnog i brzog pretraživanja i pregleda putem računala, javni uvid u skenirane dokumente te zaustavljanje propadanja i uništavanja arhivskih zemljišnih knjiga do kojeg dolazi zbog svakodnevnog korištenja.

Komponentom Pojedinačno preoblikovanje razvijena je metodologija preoblikovanja podataka iz zemljišnih knjiga i katastra u bazu zemljišnih podataka (BZP). Razvoju metodologije prethodila je analiza 247 katastarskih općina, na osnovu koje su određeni kriteriji za preoblikovanje. Razvijena je i aplikacija kojom će se operativno izvršavati preoblikovanje. Rezultati Projekta pridonose povećanju pravne sigurnosti u prometu nekretnina i usklađenju podataka zemljišnih knjiga i katastra.

Navedeni posao predstavlja jedan od dva ugovora za pružanje usluga provedenih u sklopu projekta čije je puno ime „Implementacija integriranog sustava zemljišne administracije“ ukupne vrijednosti 3,63 milijuna eura. Projekt je financiran u okviru pretpristupnog fonda IPA I 2010. Navedeni projekt dio je sustavnih koraka koje Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave poduzima još od 2003. godine u sklopu Nacionalnog programa sređivanja zemljišnih knjiga i katastra skraćenog naziva – Uređena zemlja.

Skip to content