U SAFU održana edukacija na temu „Nepravilnosti”

U Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije je održana edukacija za korisnike iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti na temu „Nepravilnosti i najčešći problemi u provedbi projekta“.

Kroz edukaciju se nastojalo dodatno ukazati na značaj nepravilnosti kao i na najčešće probleme u provedbi projekata. Predavači su prikazali koja je uloga SAFU u provjeri postupaka  javnih nabava koje korisnici provode te način na koji se donose odluke o eventualnim nedostacima i nepravilnostima. Također, prikazani su primjeri najčešćih pogrešaka korisnika pri provedbi projekata, kao i primjeri dobre prakse. Korisnici su na navedenoj edukaciji dobili savjete i preporuke kako što uspješnije provoditi postupke, na što trebaju obratiti pozornost pri provedbi projekta,  a sve kako bi se pogreške i nepravilnosti u provedbi svele na minimum.

Edukaciju su održali Danijel Perić iz Ureda za provjeru nabave III, Sanja Jorgić iz Ureda za pravne poslove i utvrđivanje nepravilnosti te Ivan Mustapić iz Ureda za provedbu infrastrukturnih radova.

Skip to content