UKINUTA EX-ANTE KONTROLA NAD PROVOĐENJEM PROCESA JAVNE NABAVE I UGOVARANJA PROJEKATA SUFINANCIRANIH IZ EU FONDOVA

Komponenta I programa IPA usmjerena je na financiranje aktivnosti i projekata koji se odnose na usklađivanje hrvatskih propisa s europskom pravnom stečevinom i jačanje kapaciteta institucija za preuzimanje obveza vezanih uz članstvo u Europskoj uniji. Putem ove komponente financiraju se projekti iz područja pravosuđa, unutarnjih poslova, zaštite ljudskih prava i antidiskriminacije, projekti jačanja nevladinog sektora, zaštite kulturnih i prirodnih bogatstava, poreza, prometne politike, zdravstva i zaštite okoliša.                                                                                            

Tijelo nadležno za pripremu programa i projekata u okviru I komponente programa IPA je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo financija nadležno je za financijsko upravljanje i kontrole, a Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za provedbu javnih natječaja i ugovaranje projekata.

Skip to content