Unaprjeđenje kvalitete provedbe Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka

Opći cilj projekta bio je smanjenje stopa oboljenja od malignih bolesti i smanjenje smrtnosti unutar ciljanih skupina u Republici Hrvatskoj. Svrha projekta bila je poboljšanje kvalitete provođenja Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka. Maligna oboljenja su prepoznata kao vodeći problem javnog zdravstva u Republici Hrvatskoj te predstavljaju drugi najčešći uzrok smrtnosti i vodeći broj hospitalizacija. U svrhu osiguravanja ranog otkrivanja i prevencije malignih oboljenja, Republika Hrvatska provodi tri Nacionalna programa ranog otkrivanja raka (raka dojke, raka debelog crijeva i raka vrata maternice).

U sklopu Svečanosti zatvaranja projekta predstavljeni su ostvareni rezultati twinning projekta. Kroz ovaj projekt provedena je analiza postojećeg zakonskog okvira u području prevencije malignih oboljenja (preventivni program za rak dojke, debelog crijeva te vrata maternice) te su dane preporuke za poboljšanje istog. Nastavno na dane preporuke su izrađene Smjernice u području prevencije malignih oboljenja. Ojačani su stručni kapaciteti zdravstvenih djelatnika i svih dionika uključenih u ovaj projekt u području organizacije i provedbe Nacionalnih preventivnih programa te izvještavanja i praćenja Nacionalnih preventivnih programa.Također, osigurana je nadogradnja Registra Nacionalnih preventivnih programa te povezivanje s bazom CEZIH (Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske).  

Skip to content