Unaprjeđenje sustava besplatne pravne pomoći

Kroz ovaj twinning light projekt, Europska unija pomaže Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske pri uspostavi učinkovitijeg sustava besplatne pravne pomoći u Republici Hrvatskoj. Organizacijska struktura i radni procesi svih sudionika uključenih u sustav biti će pojednostavljeni te će sustav time postati razumljiviji i pristupačniji građanima. Unaprjeđenje sustava besplatne pravne pomoći doprinijet će jačanju učinkovitosti pravosuđa te će pristup pravosuđu biti omogućen za sve socijalne grupe građana.

Provedba projektnih aktivnosti će trajati od listopada 2011. godine do travnja 2012. godine. Projekt je vrijedan 230.000 EUR, od čega se 90% financira iz instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), a država korisnica sudjeluje sa 10% sredstava.

Skip to content