Upravljanje i kontrola korištenja poljoprivrednih fondova

Cilj ovog projekta bio je podrška pripremama hrvatske javne administracije i institucija kako bi se osigurala provedba Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i Zajedničke ribarske politike (ZRP) kada Republika Hrvatska postane zemlja članica Europske unije.

Projektom su, između ostalog, ostvareni slijedeći rezultati:

  • uspostava potpuno operativne Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u čijoj je nadležnosti uvođenje i provedba mjera Zajedničke poljoprivredne politike EU namijenjenih  poljoprivredi i ruralnom razvoju te mjera Zajedničke ribarske politike
  • uspostava cjelokupnog Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS), putem kojeg će se odobravati, pratiti i kontrolirati izravna plaćanja poljoprivrednicima
  • provedena je informativna kampanja za potencijalne korisnike potpora u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
  • Agencija je opremljena IT opremom (osobna i prijenosna računala); opremom za kontrolore za plaćanja (digitalni fotoaparati, GPS oprema, laserski daljinomjeri, automobili), koji će im omogućiti potpunu mobilnost i učinkovitost te kompjutersku obradu podataka na terenu, kao i provjeru podataka iz grafičke mape prikaza parcela.

Ovaj projekt proveden je kroz slijedeće ugovore:

–          Twinning ugovor: “Jačanje kapaciteta hrvatske Agencije za plaćanja” u vrijednosti od 2 milijuna eura

–          ugovor o pružanju tehničke pomoći: Potpora uspostavi potpuno operativne Agencije za plaćanja u skladu sa standardima EU“ , u vrijednosti od 2.5 milijuna eura

–          ugovor o nabavi robe: „Nabava opreme za hrvatsku agenciju za plaćanja/Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, u vrijednosti od
1.2 milijuna eura

VIše informacija: www.apprrr.hr

Skip to content