Uručeno deset ugovora za razvoj poduzetničko-potpornih institucija urbane aglomeracije Split

Ugovori su uručeni korisnicima projekata, Gradu Splitu, Razvojnoj agenciji Split – RaST, Razvojnoj agenciji općini Dugopolje – ODRAZ, Razvojnoj agenciji općine Lećevica – LASTA, Mosaic Incubatoru, Razvojnoj agenciji grada Kaštela, ROTERMU d.o.o. za projektiranje, nadzor i izvođenje termo instalacija, zastupanje i promet robom, Poduzetničkom centru SCALA te E.C.H.R.-u.
Riječ je o projektima kojima se ojačavaju poduzetničko-potporne institucije urbane aglomeracije Split s ciljem pružanja inovativnih i kvalitetnih usluga poduzetnicima s područja Grada Splita. Ukupna vrijednost projekta iznosi 30,8 milijuna kuna, a vrijednost bespovratnih sredstava fondova Europske unije iznosi 25,2 milijuna kuna.

„Potpisom 9 ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava vrijednih preko 17 milijuna kuna ojačavaju se poduzetničko-potporne institucije urbane aglomeracije Split s ciljem pružanja inovativnih i kvalitetnih usluga poduzetnicima s ovog područja. Potpisom ugovora za projekt „Biraj biciklu!“ vrijednog 13,6 milijuna kuna nastavlja se uspostava i razvoj sustava javnih bicikli na području urbane aglomeracije Split kao alternativnog oblika javnog prijevoza. Kroz ovaj projekt na području aglomeracije postavit će se 41 nova postaja s 242 bicikle i uspostaviti dvije biciklističke prometnice – jedna u Trogiru a druga u Splitu“, izjavila je ministrica Tramišak prilikom uručivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

„Izuzetno mi je drago što smo ponovno u Splitu, te smo s ovih 10 ugovora došli do 25 projekata u okviru ITU mehanizma za urbano područje Grada Splita. Ovim putem mogu najaviti i uskoro potpisivanje ugovora potpisivanje ugovora za dva projekta Izgradnje i opremanja centralnog objekta Tehnološkog parka Split – Dračevac, ukupne vrijednosti gotovo 160 milijuna kuna. Još jednom čestitam ITU jedinici Split na dosadašnjem radu, partnerstvu i kolegijalnosti“, rekao je ravnatelj Petric.

Na svečanom uručivanju ugovora uz ministricu Natašu Tramišak i ravnatelja SAFU-a Tomislava Petrica bili su prisutni i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, gradonačelnik Grada Splita Andro Krstulović Opara te rektor Sveučilišta u Splitu Dragan Ljutić.

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU, Nataša Tramišak i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, Tomislav Petric uručili su ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava:
 

ITU – URBANA MOBILNOST – Razvoj sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split  (Izravna dodjela – strateški projekt)
Alokacija poziva: 10.893.396,69 HRK

NAZIV PROJEKTA: „Biraj biciklu!“

KORISNIK: Grad Split
GRAD/OPĆINA: Split
PARTNERI: Grad Trogir, Grad Kaštela, Grad Solin, Općina Dicmo, Općina Klis, Općina Podstrana i Općina Dugopolje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 13.609.435,83 HRK
BESPOVRATNA SREDSTVA: 10.893.396,68 HRK
Projektom razvoja sustava javnih bicikala na području Urbane aglomeracije Split popularizirat će se korištenje bicikala kao alternativnog oblika javnog prijevoza u cilju povećanja broja putnika u javnom prijevozu. U sklopu aktivnosti ovog integriranog projekta, Grad Split i projektni partneri dobit će 41 novu stanicu javnih bicikala s ukupno 242 bicikla te će biti uspostavljene dvije biciklističke prometnice. Projekt se sastoji od tri temeljna ulaganja:

izgradnja i označavanje biciklističkih prometnica na području UAS-a u gradovima Trogiru i Splitu,

implementacija novog sustava javnih bicikala na području UAS-a te

izrada analitičke podloge za uspostavu integriranog sustava biciklističkih prometnica UAS-a.

 
ITU – Razvoj Poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split
Alokacija poziva: 22.085.676,00 HRK

NAZIV PROJEKTA: Uspostavljanje Poduzetničkog centra Roterm d.o.o. za potrebe poduzetnika na području Općine Muć i cijele Urbane aglomeracije Split

GRAD/OPĆINA: Split (48%) i Muć (52%)
KORISNIK: ROTERM d.o.o. za projektiranje, nadzor i izvođenje termo instalacija, zastupanje i promet robom
PARTNERI: Općina Muć
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.442.510,70 HRK
BESPOVRATNA SREDSTVA: 2.076.134,09 HRK
Osnovni cilj projekta “Uspostavljanje Poduzetničkog centra Roterm d.o.o. za potrebe poduzetnika na području Općine Muć i cijele Urbane aglomeracije Split” je povećanje podrške poduzetništvu na navedenom području. U okviru projekta planira se integrirati trenutno zapušteni “brownfield” objekt u Donjem Muću i osigurati uvjete za njegovo korištenje za pružanje usluga MSP-ovima od strane stručnjaka PC Roterm, a što će potpomoći razvoj cijelog područja.

NAZIV PROJEKTA: Razvoj usluga i kapaciteta Razvojne agencije Općine Dugopolje-ODRAZ

GRAD/OPĆINA: Dugopolje ( 95%), Lećevica i Omiš
KORISNIK: RAZVOJNA AGENCIJA OPĆINE DUGOPOLJE – ODRAZ
PARTNERI: Općina Dugopolje, Grad Omiš i Razvojna agencija Općine Lećevica Lasta
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.149.056,30 HRK
BESPOVRATNA SREDSTVA: 1.825.701,61 HRK
Predmetni projekt obuhvaća razvoj kapaciteta, kompetencija i usluga Razvojne agencije Općine Dugopolje – ODRAZ kroz koje će se ista profilirati kao akcelerator zelenog razvoja mikro, malog i srednjeg poduzetništva (MSP) te specijalizirati za podršku djelatnosti prerađivačke industrije. Projektom se ulaže u usluge i kapacitete Razvojne agencije ODRAZ kako bi ista pružala visokokvalitetnu podršku MSP-ima s prostora Općine Dugopolje, Općine Lećevica te Grada Omiša, s ciljem razvoja inovativnih i održivih rješenja MSP-a, prelaska na zelene oblike poslovanja, podizanja razine konkurentnosti te učvršćivanja položaja MSP-a na tržištu.
 

NAZIV PROJEKTA: Razvoj usluga i kapaciteta Razvojne agencije Općine Lećevica – LASTA

GRAD/OPĆINA: Lećevica (96%), Omiš, Muć i Dugopolje
KORISNIK: Razvojna agencija Općine Lećevica Lasta
PARTNERI: Grad Omiš, Općina Lećevica, Općina Muć i Razvojna agencija Općine Dugopolje – Odraz
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.632.817,27 HRK
BESPOVRATNA SREDSTVA: 1.387.894,56 HRK
Projekt obuhvaća razvoj kompetencija i kapaciteta Razvojne agencije Općine Lećevica – LASTA te razvoj novih programa i usluga učinkovite podrške mikro, malom i srednjem poduzetništvu kroz koji će se ista profilirati kao suburbani inovativni centar te specijalizirati za podršku poljoprivrednoj djelatnosti i mikropoduzetništvu.
 

NAZIV PROJEKTA: Razvoj poduzetničke potporne institucije Grada Kaštela

GRAD/OPĆINA: Općina Lećevica (60%), Kašetela (40%)
KORISNIK: RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA
PARTNERI: Grad Kaštela, Općina Lećevica i IRI Centar d.o.o.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.969.795,66 HRK
BESPOVRATNA SREDSTVA: 1.640.015,61 HRK
Projekt ima za svrhu ojačati Razvojnu agenciju Grada Kaštela u aspektu kadrovskih, programskih i tehničkih kapaciteta radi pružanja visokokvalitetnih profesionalnih usluga podrške mikro, malim i srednjim poduzećima. Projektom se Razvojna agencija Grada Kaštela djelovanjem usmjerava prema valorizaciji lokalnih resursa i iskorištavanju postojećih razvojnih potencijala, za koje je analizom projektnog područja utvrđeno kako su intenzivno povezani s kulturnom baštinom i kreativnim industrijama, pri čemu je istovremeno naglasak na primjeni kreativnih rješenja i inovacija u sektorima turizma i poljoprivrede kao važnim razvojnim resursima.
 

NAZIV PROJEKTA: RaSTom do razvoja poduzetništva

GRAD/OPĆINA: Split
KORISNIK: Razvojna agencija Split-RaST d.o.o. za usluge i razvoj
PARTNERI: Grad Split
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.279.827,34 HRK
BESPOVRATNA SREDSTVA: 1.937.852,77 HRK
Projektom “RaSTom do razvoja poduzetništva” ojačavaju se kapaciteti poduzetničko potporne institucije Razvojne agencije Split – RaST i ista se umrežava s PPI iz RH i EU koji pružaju usluge malim i srednjim poduzetnicima iz područja visokotehnoloških djelatnosti. Razvijaju se i pružaju visokokvalitetne i inovativne usluge edukacije, savjetovanja, informiranja i problem solvinga za MSP.
 

NAZIV PROJEKTA: Razvoj novih visokokvalitetnih usluga poduzetničko potporne institucije za razvoj novih tehnologija

GRAD/OPĆINA: Split
KORISNIK: Mosaic Incubator d.o.o.
PARTNERI: CEDRA Split j.d.o.o.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.401.211,46 HRK
BESPOVRATNA SREDSTVA: 1.035.392,73 HRK
Svrha projekta je razvoj i unapređenje bioekonomije i vezanih industrija kroz inovacije, poduzetništvo i partnerstvo koje doprinose stvaranju novih proizvoda i povećanju konkurentnosti poduzeća koristeći nove tehnologije. Projektom je planirano unapređenje poslovne infrastrukture i razvoj novih usluga poduzetničko potpornog inkubatora R.D.I. Mosaic d.o.o. s ciljem unapređenja kompetencija zaposlenika te pružanje konkurentne podrške MSP-ovima (u sektoru hrane i bioekonomije) uz podršku partnera CEDRE Split.
 

NAZIV PROJEKTA: Ulaganje u razvoj MSP-ova putem Poduzetničkog centra Scala d.o.o.

GRAD/OPĆINA: Split
KORISNIK: PODUZETNIČKI CENTAR SCALA d.o.o. za poslovne usluge
PARTNERI: Općina Podstrana
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.830.432,04 HRK
BESPOVRATNA SREDSTVA: 1.440.552,12 HRK
Cilj projekta je putem Poduzetničkog centra Scala d.o.o. na području Urbane aglomeracija Split omogućiti povoljno okruženje za osnivanje i razvoj MSP kroz pružanje podrške te jačanje vlastitih kapaciteta i kompetencija. Projektom se doprinosi rješavanju problema konkurentnosti MSP i zapošljavanja te nedostatne i nepovezane potporne infrastrukture.
 

NAZIV PROJEKTA: Razvoj usluga i kapaciteta poduzetničkog centra Urbanex

GRAD/OPĆINA: Split (30%) i Muć (70%)
KORISNIK: URBANEX, društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo
PARTNERI: Općina Muć
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.686.084,09 HRK
BESPOVRATNA SREDSTVA: 1.433.171,44 HRK
Projekt je usmjeren na razvoj novih usluga za mikro, male i srednje poduzetnike na području Općine Muć i Grada Splita, pri čemu će se istovremeno ojačati kompetencije i kapaciteti poduzetničkog centra Urbanex u svrhu podizanja razine kvalitete usluga koje se nude MSP-ima. Cilj projekta je doprinijeti općem razvoju MSP-a kroz pružanje podrške u poslovanju i širenju istog, unaprjeđenju organizacijskih aspekata poslovanja te razvoju novih inovativnih proizvoda – pametnih rješenja – koja imaju praktičnu primjenu, posebice u kontekstu rješavanja lokalno specifičnih problema s kojima se susreću lokalne zajednice u ruralnim i urbanim područjima.
 

NAZIV PROJEKTA: Razvoj poduzetničkog akceleratora za tehnologije u zdravstvu

GRAD/OPĆINA: Split
KORISNIK: E.C.H.R. društvo s ograničenom odgovornošću, za usluge
PARTNERI: PODUZETNIČKI CENTAR SCALA d.o.o. za poslovne usluge
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.847.241,92 HRK
BESPOVRATNA SREDSTVA: 1.570.155,62 HRK
Projektni prijedlog usmjeren je ka uvođenju sektorski specifičnih usluga izgradnje poduzetničkih kapaciteta, znanja i vještina MSP-ova IT sektora u području razvoja inovativnih rješenja u zdravstvu. ECHR akcelerator stvara okolinu pogodnu za razvoj inovacija koja putem rada s ulagačima, MSP-ovima, zdravstvenim ustanovama, znanstveno istraživačkim ustanovama i stručnjacima vodi ka razvijaju ideje i njezinu plasiranju na tržište pri tome nudeći MSP-ovima svu potrebnu edukaciju.

Skip to content