“Uspostava integriranog informacijskog sustava za upravljanje Kohezijskim i strukturnim fondovima (MIS)”

Korisnici projekta su Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU i Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

Više informacija na: http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=3096

Skip to content