• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

19.6.2017. - Novosti

Uvjeti koje mora ispunjavati fizička ili pravna osoba za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Skip to content