"Zajedno protiv dječjeg siromaštva" – Predstavljene socijalne inovacije twinning projekta Hrvatske i Francuske za potporu obiteljima u riziku od siromaštva

„Projektom se prije svega pokušalo razviti učinkovite načine identifikacije socijalnih skupina koje su izložene riziku socijalne isključenosti te razviti nove mjere kroz koje će im osigurati podršku i pomoći u najizazovnijim vremenima“ – naglasila je državna tajnica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Marija Pletikosa. „Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti ovisi o definiranju odgovarajućih politika i programa te njihovu učinkovitom usmjeravanju, za što je potrebna dobra međuresorna koordinacija jer borba protiv siromaštva nije i ne može biti odgovornost samo jednog tijela ili institucije, već joj treba pristupiti interdisciplinarno“. 
 
Hrvatska se nalazi među najugroženijim zemljama država članica Europske unije kada se radi o stopi siromaštva. Otprilike jedna petina građana Hrvatske nalazi se u riziku od siromaštva, odnosno ukupno 826,097 osoba. Prema posljednjim službenim podacima Državnog zavoda za statistiku, stopa rizika od siromaštva u 2016. iznosila je 19,9%, dok prosjek 28 država članica EU-a za 2015. iznosi 17,3 %. Postotak djece u dobi do 17 godina koja žive u riziku od siromaštva nadmašio je nacionalni prosjek i dosegnuo 20,7% u 2016. godini. 
 
\’\’Novi Europski proračun 2021. -2028. bit će i u budućnosti veoma značajan investitor u ljudske potencijale“ – izjavila je zamjenica voditelja Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Mirella Rašić. „Socijalni fondovi Europske unije postaju neizostavni dio Europskog proračuna s ciljem pružanja najboljih mogućih uvjeta svima kako bi maksimalno iskoristili prilike koje im pruža današnje tržište rada. U tom smislu EU poziva sve zemlje članice na solidarnost i pomoć najpotrebitijima. Tek tada možemo govoriti da radimo na izgradnji konkurentnog, održivog i uključivog društva za naše građane\’\’. 
 
„Francuska je izrazito ponosna na uspješnu provedbu ovog projekta koji se odvija pod pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – kazao je francuski veleposlanik u Hrvatskoj Philippe Meunier. „Aktivnosti koje je u okviru ovog twinning projekta Europske unije predložila francuska agencija Expertise France savršeno se nadovezuju na postojeću francusko-hrvatsku bilateralnu suradnju kojoj je skrb o mladima jedan od prioriteta. Iskreno se nadamo nastavku bliske suradnji s timom iz Ministarstva i po završetku ovoga twinninga.“ 
 
O postignućima projekta te o perspektivi njihove dalje primjene po njegovom završetku u srpnju ove godine govorili su predstavnici projektnog tima iz Hrvatske i Francuske. Xavier Coyer iz Expertise France, ujedno i voditelj twinning projekta s francuske strane; Katica Lažeta, voditeljica Službe za socijalne naknade, prevenciju siromaštva i koordinaciju rada centara za socijalnu skrb pri Ministarstvu i dugoročna savjetnica za twinning s hrvatske strane, te Camille Lambinon, dugoročna savjetnica za twinning s francuske strane, dali su pregled osnovnih aktivnosti Projekta te izložili kako se odvijala njegova provedba kroz proteklih godinu i pol.  Naglasili su kako su rezultati Projekta trostruki. Projektni tim je, kao prvo, u suradnji sa stručnjacima koji rade s djecom i njihovim obiteljima – socijalnim radnicima, djelatnicima stručnih službi škola te liječnicima iz Zagreba, Rijeke, Splita i Osijeka – izradio indikatore obiteljskog siromaštva, relevantne za hrvatsku populaciju. Ivana Lučev, voditeljica projektne komponente Razvoj instrumenata za ciljano pružanje socijalnih usluga pri Ministarstvu, predstavila je ovaj instrument koji obuhvaća 23 objektivna indikatora siromaštva podijeljena u tri kategorije: 1) Karakteristike osoba u kućanstvu; 2) Dohoci, naknade i dugovanje te 3) Stambeni uvjeti i opremljenost kućanstva.  Indikatori su uvršteni u informacijski sustav socijalne skrbi Ministarstva i centara za socijalnu skrb te služe za mjerenje rizika od siromaštva, odnosno izračun tzv. indeksa siromaštva. Formiran indeks siromaštva omogućava brzo uočavanje obitelji u povišenom riziku od siromaštva. Indikatori za identifikaciju djece i obitelji u riziku od siromaštva su, za sada, predviđeni za primjenu u centrima za socijalnu skrb. Prema riječima Lučev, „eventualna šira primjena indikatora u školama i zdravstvenim ustanovama, omogućila bi efektnije prikupljanje podataka o rasprostranjenosti siromaštva u Hrvatskoj.“   Nadalje, u sklopu Projekta razvijena su i dva nova prevencijska programa, koja je predstavila Genevieve Sempere Briand iz Expertise France: terensko i online savjetovanje za adolescente i mlade (14-25 godina) izložene riziku od socijalne isključenosti; te savjetovanje u upravljanju obiteljskim budžetom za obitelji u financijskim teškoćama. Održani su i programi osposobljavanja za provedbu ova dva programa, namijenjeni socijalnim radnicima i predstavnicima udruga iz Bjelovara i Velike Gorice, Splita, Karlovca i Zagreba. Kristina Novalić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Bjelovar, osvrnula se na provedbu twinning projekta u CZSS Bjelovar koji je, uz CZSS Velika Gorica, jedan od dva pilot-centra u suradnji s kojima se provodio Projekt.         
 
Posljednje značajno postignuće Projekta tiče se unaprjeđenja i nadopune informacijskog sustava socijalne skrbi. Tanja Žaja, načelnica Sektora za koordinaciju reformskih procesa i modernizaciju sustava socijalne skrbi pri Ministarstvu, predstavila je novi modul za izračun ranije spomenutog indeksa siromaštva; dok su André Dewerdt iz francuskog Nacionalnog fonda za obiteljske naknade (CNAF) iz Lyona te Andrei Tretyak iz Expertise France predstavili ostale nadogradnje IT sustava Ministarstva koje omogućuju statističku analizu podataka o korisnicima i pravima s ciljem planiranja socijalnih službi i programa, njihovog praćenja i evaluacije. Razvoj statistike i analitike u konačnici bi trebao rezultirati planiranjem i izradom kvalitetnijih socijalnih usluga i programa diljem Hrvatske. Kroz ovaj twinning projekt stručnjaci koji rade na različitim poslovima bili su educirani o različitim temama: od statistike i analitike, pripreme socijalnih i akcijskih planova, razvoja, primjene, praćenja i evaluacije socijalnih programa, pa sve do mehanizama suradnje između različitih pružatelja socijalnih usluga na nacionalnoj i lokalnim razinama.    
 
Predstavljene aktivnosti dio su projekta Europske unije Institucionalno jačanje sustava socijalne skrbi radi poboljšanja ciljanja socijalnih programa i smanjenja siromaštva – vrijednog 1,1 milijuna eura čija je svrha jačanje institucijskih kapaciteta sustava socijalne skrbi za rano prepoznavanje i pravovremeno pružanje socijalnih usluga obiteljima i djeci u riziku od siromaštva. Projekt provodi Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u suradnji s Vladom Francuske Republike. Provedbeni partner Projekta je Expertise France, francuska agencija za međunarodnu tehničku suradnju. Projekt se provodi od siječnja 2017. do srpnja 2018. godine.

Skip to content