Započeo projekt Pravosudne akademije

U sklopu projekta unaprijedit će se kurikulum Pravosudne akademije na području prava Europske unije, provesti stručno usavršavanje iz područja EU prava odabranih na temelju analize potreba za stručnim usavršavanjem te provesti unaprijeđeno on-line učenje o EU pravu i pretraživanju sudske prakse Europske unije. 

Skip to content