Započeo projekt “Tehnička pomoć za obnovu i unaprjeđenje plovnog puta rijeke Save“

U okviru projekta izradit će se potrebna dokumentacija za izgradnju infrastrukture za postizanje Klase IV. plovnosti, kao i priprema za buduće sufinanciranje izvođenja radova kroz strukturne instrumente. Projekt je financiran preko komponente IPA III a regionalnog razvoja EU, a predviđeno vrijeme trajanja projekta je od svibnja 2013. do siječnja 2015. godine u kojem se trebaju riješiti dva osnovna problema rijeke Save, a to su kritične lokacije nedovoljne dubine ili širine, te oštri riječni zavoji koji ograničavaju duljinu konvoja plovila i onemogućavaju promet u oba smjera.

Skip to content