• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31.10.2014. - Novosti

Započeo projekt “Tehnička pomoć za obnovu i unaprjeđenje plovnog puta rijeke Save“

U okviru projekta izradit će se potrebna dokumentacija za izgradnju infrastrukture za postizanje Klase IV. plovnosti, kao i priprema za buduće sufinanciranje izvođenja radova kroz strukturne instrumente. Projekt je financiran preko komponente IPA III a regionalnog razvoja EU, a predviđeno vrijeme trajanja projekta je od svibnja 2013. do siječnja 2015. godine u kojem se trebaju riješiti dva osnovna problema rijeke Save, a to su kritične lokacije nedovoljne dubine ili širine, te oštri riječni zavoji koji ograničavaju duljinu konvoja plovila i onemogućavaju promet u oba smjera.

Skip to content