Započeo twinning light projekt Državnog zavoda za zaštitu prirode

Svrha projekta je podržati hrvatske ustanove u provedbi stručnog rada vezano za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM) s ciljem osiguranja učinkovitije provedbe postojećeg pravnog okvira (Direktiva o staništima) u skladu s najboljim EU praksama.

Republika Hrvatska kao članica Europske unije mora nastaviti s poduzimanjem mjera koje osiguravaju učinkovitu provedbu okolišne pravne stečevine Europske unije. 

Jedna od odredbi EU režima za zaštitu prirode odnosi se na uspostavu mreže zaštićenih područja, mreža Natura 2000. Planovi ili projekti koji mogu imati štetan utjecaj na Natura 2000 područja podliježu procjeni mogućih utjecaja na ta područja. Planovi ili projekti mogu biti odobreni samo pod uvjetom da neće imati značajne negativne utjecaje na Natura 2000 područja.

Vrijednost projekta je 188.889 EURA. Projekt financira Europska unija u okviru IPA programa i sufinancira Republika Hrvatska. Provedba projekta trajati će šest mjeseci a provode ga Državni zavod za zaštitu prirode i Austrijska agencija za okoliš.

Skip to content