Započeo Twinning light projekt “Razvoj nacionalnog informacijskog sustava za nadzor zaštite prirode”

Cilj ovog projekta, koji se provodi uz pomoć Španjolskog TRAGSA (Agrarian Transformation Company SA) i njegove podružnice TRAGSATEC (Agricultural Technologies and Services, SA) je očuvanje postojeće bio raznolikosti u Republici Hrvatskoj.

Projekt s proračunom od 241.955,35 eura financira Europska komisija i trajat će do 15. siječnja 2012. godine.

Predstavljene su sljedeće aktivnosti:

–          Analiza trenutnog statusa NPIS-a (Nature Protection Information System) i PAMS-a (Protected Areas Management System).  Dizajn softverskih specifikacija za softverski modul NISNPS (National information system for nature protection supervision). Analiziranje i provjera tehničkih specifikacija opreme potrebne za funkcioniranje NISNPS-a;

–          Dizajniranje i programiranje NISNPS-a te testiranje razvijenog software-a na uzorku tj. jedinici Ministarstva kulture u Zagrebu, te testiranje sinkronizacije i replikacije na udaljenoj lokaciji u Đakovu;

–          Priprema Priručnika za korisnike NISNPS-a  i prezentiranje NISNPS-a i njegovih baza podataka predstavnicima Ministarstva kulture. Provođenje treninga za zaposlenike Ministarstva kulture i državnog instituta za zaštitu prirode na temelju razvijenih trening programa.

Očekivani rezultati projekta su sljedeći:

–          Analiziran postojeći informacijski sustav zaštite prirode i specificirani zahtjevi za razvoj NISNPS-a;

–          Razvijen informacijski sustav za nadzor zaštite prirode;

–          Inspektori zaštite prirode / nadzornici obučeni za korištenje NISNPS-a.

Projekt je od velikog interesa za Republiku Hrvatsku u okviru procesa pristupanja Europskoj uniji i doprinijet će provedbi prioritetnih aktivnosti vezanih uz pravnih stečevinu u području zaštite okoliša, preciznije:

-Nastaviti rad na prenošenju i provedbi pravne stečevine EU, s posebnim naglaskom na zaštitu okoliša;

-Obvezati se na zaštitu i očuvanje bio raznolikosti unutar EU do 2020.

 

Skip to content