Završava projekt "Centar tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje"

Tijekom projekta proveden je niz aktivnosti kojim su osnaženi kapaciteti institucija i organizacija na tržištu rada za uspostavu sustava obrazovanja stručnjaka koji se bave tržištem rada, a s krajnjim ciljem efikasnije provedbe aktivne politike zapošljavanja. U okviru projekta provedene su aktivnosti definiranja ključnih kompetencija i standarda kvalitete za temeljne i potporne poslovne procese HZZ-a, na temelju kojih je provedena identifikacija potreba za osposobljavanjem.

Kroz projekt je osnovan Centar tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji će omogućiti kontinuirano unaprjeđenje znanja i vještina zaposlenika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te ostalih institucija i organizacija na tržištu rada u skladu s potrebama tržišta rada te potrebama klijenata institucija i organizacija na tržištu rada. Projektom je dionicima na tržištu rada pružena potpora za razvoj održivog sustava osposobljavanja stručnjaka koji se bave pitanjima zapošljavanja, obrazovanja i socijalnog uključivanja.

Nadalje, u okviru projekta su provedena osposobljavanja 50 trenera iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te ostalih institucija i organizacija na tržištu rada za prenošenje odgovarajućih znanja i vještina o uslugama zapošljavanja i tržišta rada zaposlenicima HZZ-a i ostalih dionika na tržištu rada Usvojeno znanje omogućilo je trenerima samostalno izvođenje osposobljavanja za 200 zaposlenika. HZZ-a i ostalih dionika na tržištu rada, čime će se povećati njihove kompetencije za učinkovito obavljanje redovnih poslova, kao što je savjetovanje za nezaposlene, analiza tržišta rada, potpora poslodavcima te ostalih aktivnosti koje doprinose boljem funkcioniranju tržišta rada.

Skip to content