Završen projekt CARDS 2004 za razvoj mjeriteljstva, normizacije, ocjene sukladnosti i ovlašćivanja

 

Projekt je trajao 37 mjeseci, od svibnja 2006. do lipnja 2009. Proračun za tehničku pomoć iznosio je 700.000 eura, a potpora Europske komisije za opremu ukupno je iznosila preko 850.000 eura.

Cilj projekta bio je razvoj infrastrukture kvalitete u Hrvatskoj u skladu s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te stvaranje poticajnog okruženja u kojem hrvatske industrije i proizvođači mogu unaprijediti trgovinske i industrijske odnose s EU-om i međunarodnim tržištima, kao i kvalitetu života.

Preciznije, cilj je bio ojačati nacionalni sustav, unaprijediti tehničku stručnost i podići javnu svijest o važnosti ispravne i funkcionalne nacionalne infrastrukture kvalitete. Glavni su korisnici projekta bili Državni zavod za mjeriteljstvo (DZM), Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) i Hrvatski zavod za norme (HZN).

Projekt je od iznimne važnosti za Hrvatsku u okviru procesa pristupanja EU-u, rečeno je na svečanosti. Hrvatska i EU orijentirane su na privremeno zatvorene pregovore u području slobode kretanja roba – unutarnjeg tržišta, na kojem infrastruktura kvalitete ima važnu ulogu.

U sklopu projekta provjereno je relevantno zakonodavstvo i usklađeno sa zakonima EU-a.

Kapacitet u Mjeriteljstvu u kemiji uspostavljen je unutar podijeljenog sustava mjeriteljstva Hrvatske. Dva laboratorija, Hrvatski Institut za enologiju i vinogradarstvo i Institut Ruđer Bošković, nominirani su nacionalnim laboratorijima te su dobila ključnu opremu i potporu.

Institucionalna strategija HAA-a je ažurirana. Pružena je pomoć pri akreditaciji laboratorija u prioritetnim područjima poput sigurnosti hrane i okoliša. Ojačan je nacionalni kapacitet provođenja među-laboratorijskih usporedbi.

Pozitivno je ocijenjena spremnost HZN-a za ispunjavanje kriterija za članstvo u europskim tijelima za norme CEN i CENELEC. (Hina)

Skip to content