Završen projekt Državne geodetske uprave

Cilj uspješno završenog projekta „Podrška uspostavi komponenti Integriranog sustava zemljišne administracije (ISZA) u DGU“ ukupne vrijednosti 1.970.000,00 eura je ubrzati učinkovitost poslovnih procesa u DGU, a time u prvom redu povećati kvalitetu i pouzdanost u pružanju usluga prema ostalim tijelima državne uprave i građanima RH, provedbom sljedećih komponenti:

  • pokretanje procesa homogenizacije katastarskog plana na području 106 katastarskih općina;
  • razvoj web-GIS sustava Adresnog registra koji integrira alfanumeričke i grafičke podatke prostornih jedinica;
  • unaprjeđenje Geoportala DGU novim skupovima podataka, funkcionalnostima i web servisima;
  • razvoj Geoportala Nacionalne infrastrukture prostornih podataka;
  • implementacija elektronskog upravljanja dokumentima u drugostupanjskom postupanju.
Skip to content