Završen projekt "Jačanje administrativnih kapaciteta Porezne uprave Republike Hrvatske na području nadzora"

Rezultati projekta su bili usmjereni na strateški pristup poreznog nadzora i suzbijanja utaje poreza u Republici Hrvatskoj u skladu sa najboljom praksom Europske unije. Stoga su se u sklopu projekta uveli moderni alati za nadzor poreznih obveznika, a istovremeno se ojačao administrativni kapacitet Porezne uprave Republike Hrvatske.

Projekt je obuhvatio sljedeće glavne komponente:

  • Jačanje sustava nadzora Porezne uprave Republike Hrvatske u cjelini

Jačanje sustava nadzora Porezne uprave Republike Hrvatske kroz izradu Strategije nadzora i akcijskog plana te smjernica o metodama i tehnikama nadzora poreznih obveznika uključujući i obuku ovlaštenih službenika nadzora Porezne uprave Republike Hrvatske;

  • Uspostava funkcije elektroničkog nadzora

Razvoj i implementacija elektroničkog nadzora;

  • Jačanje administrativnih kapaciteta na području nadzora poreza na dodanu vrijednost (PDV) i suzbijanja utaje poreza

Jačanje kapaciteta za nadzor PDV-a i suzbijanja utaje poreza kroz razvoj priručnika i obuku ovlaštenih službenika nadzora Porezne uprave Republike Hrvatske.

Ovaj projektje bio od izuzetnog značaja za Hrvatsku u okviru pristupnih procesa Europskoj uniji. Europska unija je kroz ovaj Twinning projekt pomogla Poreznoj upravi Republike Hrvatske da uspostavi učinkovit i efikasan porezni sustav, a istovremeno ispuni svoje pravne obveze pri ulasku u EU.

Skip to content