Završen projekt “Nadogradnja jedinstvenog sustava upravljanja predmetima na prekršajnim sudovima (JCMS)”

Projekt je obuhvaćao nadogradnju jedinstvenog sustava upravljanja predmetima na prekršajnim sudovima (JCMS), razvoj eSpis kompatibilnih modula i edukaciju  korisnika na pilot lokacijama (sudaca, sudskih savjetnika i administrativnog osoblja). Unapređenjem jedinstvenog sustava upravljanja predmetima na prekršajnim sudovima (JCMS) omogućit će se postupanje po unificiranim poslovnim procesima na prekršajnim sudovima što će doprinijeti  ujednačavanju sudske prakse i omogućiti kvalitetnije upravljanje predmetima, procesima i kadrovima te u konačnici poboljšati učinkovitost pravosuđa u Hrvatskoj.

Skip to content