Završen projekt „Nadogradnja sustava za praćenje predmeta (CTS) i Baze ratnih zločina“

Projekt je financiran sredstvima iz programa IPA 2012., odnosno instrumenta predpristupne pomoći Europske unije, a korisnici projekta su Ministarstvo pravosuđa, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK). Sukladno ugovoru, potpisanom između Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije (SAFU) i Ugovaratelja zajednice ponuditelja IBM Hrvatska i IBM Česka republika, projekt vrijedan 558.450 EUR, započeo je u veljači 2017. a završio u kolovozu ove godine. Svrha ovog projekta je, kako i sam naziv govori, nadogradnja informacijskog sustava za praćenje predmeta koji se koristi na državnim odvjetništvima (CTS) kao i nadogradnja Baze ratnih zločina (BRZ) te edukacija državnih odvjetnika i službenika s ciljem razvoja modernog, učinkovitog i djelotvornog državnog odvjetništva i USKOK-a.

Projekt se sastojao se od brojnih aktivnosti usmjerenih na ostvarenje četiri osnovna rezultata:

  • Analizi postojećeg Sustava za praćenje predmeta (CTS-a) i Baze ratnih zločina, mjerodavnog nacionalnog zakonodavstva i priprema izvješća s preporukama
  • Izradi funkcionalnih i nefunkcionalnih specifikacija nadogradnje Sustava za praćenje predmeta (CTS-a) i Baze ratnih zločina
  • Dizajnu, razvoju, testiranju i isporuci nadogradnje Sustava za praćenje predmeta (CTS) i Baze ratnih zločina i edukaciji korisnika
  • Uvođenju u rad i primopredaji nadograđenog Sustava za praćenje predmeta (CTS) i Baze ratnih zločina

Projektom su obuhvaćene nadogradnje sustava CTS i Baze ratnih zločina koje, među ostalim, obuhvaćaju podršku za elektroničko poslovanje i korištenje kvalificiranih elektroničkih potpisa, povezivanje CTS-a s nizom drugih informacijskih sustava u Ministarstvu pravosuđa, MUP-u i Poreznoj upravi, izgradnja skladišta podataka i izvještajnog sustava, pristup predmetima za službene osobe preko web-a te niz drugih nadogradnji koje značajno proširuju funkcionalnosti CTS-a i BRZ-a, povećavaju sigurnost podataka i podupiru učinkovit rad državnih odvjetništava korištenjem mogućnosti suvremenih tehnologija. Osim samih nadogradnji sustava, provedeno je tehnološko objedinjavanje CTS i Baze ratnih zločina  te njihova migracija na novu hardversku i softversku platformu Ministarstva pravosuđa, nabavljenu također u okviru IPA programa. U okviru edukacijskih aktivnosti projekta namijenjenih krajnjim korisnicima sustava, educirano je više od 280 zamjenika državnih odvjetnika i 50 službenika iz sustava državnog odvjetništva.

Skip to content