Završen projekt „Povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta Parka prirode Lonjsko polje izgradnjom posjetiteljskog centra “Crna roda” Osekovo“

Projektom se financirala izgradnja Centra za posjetitelje „Crna roda“ u mjestu Osekovo, kao jedan od pet ulaza u Park prirode Lonjsko polje, a koji sadržava info centar, edukacijsku dvoranu, poučno-tematske staze, parkiralište, sanitarni čvor, vidikovce, opremu za rekreaciju i mnoštvo drugih atrakcija.

Jedan od ciljeva projekta je povećanje obrazovnih kapaciteta zaposlenika Parka, djece, lokalnog stanovništva i ostalih relevantnih dionika, s ciljem podizanja svijesti o prirodnim i povijesnim bogatstvima ovog zaštićenog područja.

„Vjerujem da će edukativni sadržaji biti najzanimljiviji upravo našim najmlađim posjetiteljima, jer će kroz interaktivne aplikacije učiti o vrijednostima Parka prirode Lonjsko polje i suživotu čovjeka s prirodom“, istaknula je ravnateljica Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje, Marija Kušmiš.

Igor Kreitmeyer, ravnatelj Uprave za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja naglasio je: „Uprava za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kontinuirano provodi i podržava projekte koji doprinose očuvanju bioraznolikosti i georaznolikosti. Ovaj projekt je jedan od dvadesetak onih kojima je cilj zaštita prirode, a za čiju realizaciju su osigurana sredstva iz EU fondova“.

Ispred SAFU-a na konferenciji je sudjelovala pomoćnica ravnatelja Matea Radić i čestitala korisniku i partnerima na dobroj koordinaciji i uspješnoj realizaciji projekta.

„Osim centra za posjetitelje, kroz projekt su izgrađene i druge atrakcije na lokacijama unutar Lonjskog polja koje će zasigurno doprinijeti većoj atraktivnosti i povećanju broja posjetitelja, a mi se veselimo što ćemo moći i u privatno vrijeme na tako zanimljivoj lokaciji u blizini Zagreba pridonijeti povećanju broja posjetitelja“, rekla je Radić.

Skip to content