Završen projekt Tehničke pomoći DZS-u

Njegova provedba trajala je od veljače 2017. do veljače 2019. godine. Naručitelj projekta bila je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), proveden je u korist krajnjeg korisnika Državnog zavoda za statistiku (DZS), financiran u sklopu Prijelaznog instrumenta Europske unije za Republiku Hrvatsku, a izvođač je bila softverska tvrtka IN2. 

Puni naziv projekta je „Tehnička pomoć Državnom zavodu za statistiku i području službene statistike – sustav zaštite povjerljivih statističkih podataka i upravljanja odnosa s korisnicima\”. Sastojao se od dvije komponente – jedne vezane za zaštitu povjerljivih statističkih podataka, a druge za procese upravljanja odnosima s korisnicima.

U sklopu prve komponente su između ostalog izrađene smjernice za zaštitu tabelarnih i mikro podataka te zaštićene baze podataka za javnu (PUF) i znanstvenu (SUF) upotrebu za tri istraživanja:  – Turističku aktivnost stanovništva Republike Hrvatske u 2016. god., Istraživanje o obrazovanju odraslih u 2016. god. i Popis stanovništva 2011.

U drugoj komponenti je naglasak bio na analizi procesa upravljanja odnosima s korisnicima i analizi korisničkih grupa i njihovih potreba, temeljem čega je izrađena specifikacija koja će poslužiti kao podloga za nabavu CRM sustava. CRM sustav predstavljat će IT platformu za nastavak unaprjeđenja kvalitete odnosa s korisnicima kao temelja za unaprjeđenje diseminacije statističkih podataka – jednog od glavnih zadataka hrvatskog statističkog sustava.

Cilj DZS-a je kroz ove aktivnosti ojačati administrativne kapacitete Zavoda, poboljšati suradnju s korisnicima službene statistike i osigurati nastavak razvoja makroekonomskih, poslovnih i društvenih statistika.

Skip to content