Završen projekt "“Unapređenje izvješćivanja o otpadu u Hrvatskoj”

Projekt je doprinijeo razvoju sustava prikupljanja podataka, usklađivanju prema odredbama i zahtjevima budućih izvještajnih obveza, posebno u području posebnih kategorija otpada kao što su ambalažni otpad, otpadna vozila te električni i elektronički otpad. Projektom se ostvarilo i unaprjeđenje postojećeg modela osiguravanja informacija o gospodarenju otpadom različitim dionicima.

Skip to content