Završen projekt "Upravljanje administrativnim energetskim podacima"

Projekt se sastoji od tri komponente:

  • Twinning projekt: Metodologija za upravljanje administrativnim energetskim podacima vezanim za propise EU (21 mjesec, 700,000 €)
  • Isporuka opreme: Metodologija za upravljanje administrativnim energetskim podacima vezanim za propise EU (95,000 €)
  • Ugovor o uslugama: Izrada softvera na bazi web-a za prikupljanje i upravljanje energetskim podacima (12 mjeseci, 300,000 €)

 Ostvareni su sljedeći rezultati:

–        Provedena je analiza energetskog tržišta Hrvatske u pogledu energetskog izvještavanja te međusobnih odnosa mjerodavnih institucija i relevantnih tvrtki u pogledu dostave energetskih podataka

–        Analiza i implementacija najboljih praksi statističkog izvještavanja energetskih podataka – usklađivanje upitnika za prikupljanje podataka sa strukturama prema regulativi Europske komisije broj (EC) 1099/2008

–        Definiran je i uspostavljen proces prikupljanja podataka između svih relevantnih subjekata na hrvatskom energetskom tržištu

–        Izrađena je i puštena u rad softver aplikacija za prikupljanje i upravljanje energetskim podacima

 Projekt je od velikog interesa za Republiku Hrvatsku u okviru procesa pristupanja Europskoj uniji. Republika Hrvatska i Europska unija uskoro će započeti implementaciju „3. paketa mjera energetske regulative“. U sklopu ovog projekta Europska unija pomogla je administraciji Republike Hrvatske u centralizaciji prikupljanja i izvješćivanju energetskih podataka. Korištenjem razvijene softverske aplikacije, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva postaje centralno mjesto za prikupljanje statističkih energetskih podataka i jedino mjesto istine u pružanju izvještajnih podataka.

 

Skip to content