Završen projekt za uspostavljanje sustava upravljanja i nadzora nad Naturom 2000

Za provedbu ovog projekta kroz IPA 2009 osigurano je 1.250.000 eura nepovratnih sredstava. Nositelj projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, a proveden je u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode (DZZP).
NATURA MANMON  (Management i Monitoring – upravljanje i nadzor) dio je projekta ‘Jačanje kapaciteta županijskih javnih ustanova u svrhu izrade planova upravljanja i jačanje inspekcije zaštite prirode za predložena područja Natura 2000.’ Krajnji je cilj projekta očuvanje biološke raznolikosti u Republici Hrvatskoj te doprinos održivom upravljanju i monitoringu Natura 2000 područja, kroz obuku zaposlenika i izradu protokola i planova upravljanja. Njegovi rezultati namijenjeni su javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima, županijskim upravnim tijelima, dionicima iz šumarstva, lovstva, poljoprivrede i stručnjacima koji sudjeluju u državnom monitoring okviru.

Skip to content