Završen Twinning light projekt „Jačanje antikorupcijskih aktivnosti Carinske uprave“

Opći cilj ovog projekta vrijednog 230.000 eura je pridonijeti osiguravanju učinkovite provedbe antikorupcijskog zakonodavstva i politika Republika Hrvatska u procesu pripreme za pristupanje Europskoj uniji.

Ovaj projekt pružio je značajnu podršku Carinskoj upravi Ministarstva financija u naporima da u potpunosti provede svoj Antikorupcijski program, kao interni alat za provedbu Nacionalne antikorupcijske strategije i provedbenog plana, usklađujući sustav sprječavanja korupcije s EU standardima i provodeći najučinkovitije EU metode i rješenja za sprječavanje korupcije.

 Najvažniji rezultati projekta su:

–        Analiza prednosti i nedostataka postojećeg sustava Carinske uprave za borbu protiv korupcije te integriteta i transparentnosti, uključujući izradu jasnih preporuka za potrebna poboljšanja

–        Revidiran Antikorupcijski program i Provedbeni plan Carinske uprave sukladno Nacionalnoj strategiji suzbijanja korupcije i Akcijskim planom te najboljom praksom i standardima EU.

–        Razrađena radna metodologija u obliku uputa za prevenciju i suzbijanje korupcije.

–        Službenici Carinske uprave obučeni o metodama i procedurama koje se tiču sprječavanja i borbe protiv korupcije sukladno EU standardima.

Provedba projekta započela je 20. veljače 2011. godine i završila je 22. srpnja 2011. godine. Projekt se financira iz nacionalnog IPA programa za 2008 godinu. Partner u provedbi projekta je Porezna agencija Kraljevine Španjolske.

Skip to content