Završen twinning projekt jačanja i unapređenja rada Porezne uprave

Projekt je trajao od siječnja do studenog ove godine, a na njega je utrošeno 157.478 eura iz programa Phare.

Iz Ministarstva ističu da je glavni cilj projekta bilo unapređenje rada kontrolnih službi hrvatske Porezne uprave u području nadzora velikih poreznih obveznika i analiza problematike međunarodnog poreznog okruženja s naglaskom na borbu protiv porezne utaje.

Specifični cilj projekta bilo je osposobljavanje službenika Porezne uprave za provođenje elektronskog nadzora velikih poreznih obveznika te implementacija pravne stečevine EU u domaće porezne propise.

Kao područja glavnih projektnih aktivnosti iz Ministarstva navode tehnike i metode nadzora velikih poreznih obveznika s naglaskom na nadzor banaka, osiguravajućih društava i investicijskih fondova; razradu problematike transfernih cijena i stanjene dokapitalizacije te elektronski nadzor, metodologiju i informatičke programe za njegovo provođenje.

“Tijekom devetomjesečne vrlo intenzivne suradnje između 18 francuskih stručnjaka i 80 hrvatskih inspektora, hrvatski porezni inspektori prošli su prvi stupanj obuke u svakoj od navedenih projektnih aktivnosti”, ističe se u priopćenju.

Iz Ministarstva naglašavaju i da je vrlo uspješna suradnja između dviju poreznih uprava rezultirala izradom Vodiča za elektronski nadzor kao i Vodiča za transferne cijene.

Napominju također kako je, bez obzira što se radilo o twinning light projektu, to bio vrlo složeni projekt koji je rezultirao izradom 1.920 stanica pisane dokumentacije i radnih materijala koji će biti korišteni za buduće aktivnosti u provođenju nadzora.

“Rezultati projekta su unapređenje rada Porezne uprave RH u nadzoru velikih poreznih obveznika, posebno banaka i financijskih institucija te unapređenje nadzora i veća efikasnost u nadziranju rada velikih poduzeća, posebno povezanih društava. Očekuje se da će rezultati Projekta utjecati i na povećanje prihoda proračuna zbog efikasnijeg suzbijanja poreznih utaja i drugih oblika izbjegavanja podmirenja porezne obveze””, zaključuje se u priopćenju Ministarstva financija. (Hina) 

Skip to content