Završen Twinning projekt "Jačanje kapaciteta USKOK-a"

Planirani rezultati projekta u potpunosti su ostvareni čime je dan dodatni doprinos jačanju vladavine prava u Hrvatskoj:  

  • poboljšan je proaktivni pristup u otkrivanju kaznenih djela u nadležnosti USKOK-a
  • predstavljanje aktivnosti/rezultata USKOK-a u javnosti je unaprjeđeno
  • pojačani su kapaciteti USKOK-a za provođenje zajedničkih istraga u progonu kaznenih djela s međunarodnim elementima

Učinkovit sustav pravovremenog otkrivanja korupcije i organiziranog kriminaliteta te njegovog procesuiranja doprinosi gospodarskom napretku, štiti javne financije te privlači strane investitore čime u konačnici dovodi do povećanja socijalne jednakosti te povjerenja građana u demokratske vrijednosti i vladavinu prava.

Skip to content