Završen twinning projekt Ministarstva unutarnjih poslova

Kroz provedbu ovog projekta pojačani su kapaciteti službi za provedbu zakona i zakonodavnog sustava te je više od 800 polaznika prošlo općenitu i specifičnu obuku o procesu zaštite djece. Također uz medijsku kampanju senzibilizirana je javnosti o pojavi seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece. Nadalje, provedena je kampanje osvještavanja javnosti o u području suzbijanja seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja djece; dizajnirani su, tiskani i distribuirani letci i brošure te je izrađena internetska stranica s ciljem pružanja informacija djeci – žrtvama i ranjivim svjedocima (www.sigurnijinternet.hr).

Kako bi se obavijestila javnost o projektu, održane su konferencije za novinare u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Dubrovniku i Čakovcu. Konferencije su organizirane  uz pomoć lokalnih ureda za odnose sa javnošću MUP-a i policijskih službenika iz Odjela maloljetničke delikvencije. Rezultat kampanje osvještavanja javnosti postigao je široku pokrivenost u novinama, radiju, televiziji i internetskim portalima, kako na regionalnoj tako i na nacionalnoj razini. Sadržaj medijske kampanje uključivao je informacije o: zaštiti djece na Internetu, uređivanju prostorija za ispitivanje djece, osposobljavanju stručnjaka, prijavljivanju zlostavljanja te se apeliralo na širu zajednicu da pomognu spriječiti zlostavljanje.

Skip to content