Završen Twinning projekt Ministarstva zaštite okoliša i prirode

Cilj projekta bio je unaprijediti postupanje Ministarstva zaštite okoliša i prirode kao i relevantnih ministarstava i tijela uključenih u inspekcijske nadzore zaštite okoliša te otkrivanje i procesuiranje prekršajnih i kaznenih djela protiv okoliša u svrhu učinkovite provedbe Zakona o zaštiti okoliša odnosno odredbi Direktive 2008/99/EC o zaštiti okoliša putem kaznenog prava. Provedba ove Direktive namećepotrebu suradnje tijela nadležnih za zaštitu okoliša s pravosudnim tijelima, policijom, carinom i ostalim dionicima s ciljem učinkovitog sankcioniranja prekršajnih i kaznenih djela protiv okoliša.

 Vrijednost projekta bila je 1.100.000 EURA a financirala ga je Europska komisija u okviru IPA programa 2008 i sufinancirala Republika Hrvatska. Projekt su zajednički proveli Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Austrijska agencija za okoliš.

 Glavni rezultati projekta su:

  • Komplet kojeg čini osam standardiziranih operativnih postupaka za sve inspektore zaštite okoliša i dionike uključene u projekt s ciljem unaprjeđenja suradnje između inspektora zaštite okoliša i ostalih relevantnih dionika i osiguranja koordinirane provedba propisa u slučajevima  prekršajnih i kaznenih djela protiv okoliša;
  • Priručnik za koordiniranu provedbu Zakona o zaštiti okoliša.
Skip to content